Client Chatter

Parent Category: English Published: Thursday, 02 June 2016

>> Khidmat Pelanggan UPSI Holdings Sdn. Bhd.

 Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

1.      Memberi perkhidmatan secara profesional dalam persekitaran kondusif dan 

         mesra pelanggan.

2.      Menyediakan kemudahan dan infrastuktur yang bersesuaian bagi memenuhi 

         kepuasan optima pelanggan

3.     Mengurus perkhidmatan akademik yang cemerlang dalam tempoh yang ditetapkan.

4.     Melaksanakan aktiviti libatsama antara universiti dengan pihak luar secara 

         berterusan.

5.     Mengesahkan penerimaan aduancadangan dan/atau pertanyaan berkaitan 

         perkhidmatan universiti dalam tempoh 24 jam.

6.     Mengambil tindakan terhadap aduancadangan dan/atau pertanyaan berkaitan 

        perkhidmatan universiti tidak melebihi lima (5) hari bekerja.

Hits: 611

Contact Us

1st Floor, Bitarasiswa Department
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan.

Tel. : 05-458 2525 / 2727 / 2929
Fax. : 05-459 6959
Website : //upsiholdings.upsi.edu.my
Emel : upsiholdings@gmail.com
Business Info : marketing.uhsb@upsi.edu.my